PUBLISHER

Mariska van den Berg: Stedelingen veranderen de stad – Over nieuwe collectieven, publiek domein en transitie

Hendrik Dorgathen: Holodeck

Marlene Dumas: Sweet Nothings. Notes and Texts 1982–2014

Omega’s Eyes – Marlene Dumas on Edvard Munch

Bernhard Kahrmann: Somewhere — Not Here